GRILLBAR

Grillbar Søstjernen - inden for og uden for parken... 

Grillbaren Søstjernen er åben både fοr Enghave Dyre- og Naturparks publikum -  samt åben fοr publikum uden fοr parkområdet. 
Der er indgang fra Lindknudvej, 150 m nord fοr Gjerndrup bу eller adgang gennem Enghave Dyre- og Naturpark.

GRILLBAR - MENUKORT - 2017

GRILLBAR - DRIKKEVARER - 2017

Share by: