Livslyst

LIVSLYST


Livslyst er på Tilbudsportalen. 

Kunne du tænke dig at blive en del af fælleskabet sammen med dyrene og naturen?

Så henvend dig/jer på Tilbudsportalen under Livslyst ApS, eller til jeres kommune. Livslyst er nomineret til 10 pladser, hvoraf de 8 pladser er ledige.

Du er også velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger på tlf.: 30125174 (Karina) eller kom ud og se vores dejlige sted og få en snak om mulighederne.

Parken har i dag 4 fastansatte i sæsonen, som også vil indgå som en del af det daglige arbejdsteam i forbindelse med dette projekt.

Projektet Livslyst drives som en selvejende institution.

De udviklingshæmmede skal have en IQ på min. 35 og være selvhjulpne.


VORES MÅL:
DE UDV.H. SKAL BIDRAGE I DEN DAGLIGE DRIFT I SÆSONEN. I VINTERPERIODEN VIL DE VÆRE MED TIL AT FORBEREDE DEN KOMMENDE SÆSON, SIDELØBENDE SKAL DE PRODUCERER KREATIVE TING/UNIKA, SOM KAN SÆLGES I VORES BUTIK I SÆSONEN.

Vi har mange tilbud, som er nærmere beskrevet nedenfor.


KREATIV-LINJE:

Her fremstiller vi malerier, keramik, håndarbejde, ting i træ, beton m.m. Dette ville også være en del af turistens oplevelse af/på stedet. (Arbejdende værksteder, hvor publikum også kan deltage).

GRØN LINJE:

Her arbejder vi i haven med fremstilling af bl.a. stauder, holder køkkenhave, hvor vi dyrker grønt, som publikum også kan få en oplevelse af at se, men også købe med hjem eller prøvesmage på stedet. (En ”jord til bord” oplevelse.)

Den daglige vedligeholdelse af området vil også være en naturlig del af arbejdet, som f.eks. lugning, græsslåning.

Vi vil lave nye tiltag i havens grønne områder, f.eks. nye blomsterbede, frugtplantage.

PEDEL-LINJE:

Her arbejder man med daglig vedligehold af hele området, både ude og inde, som f.eks. skifte elpærer, reparere bygninger.

Vi vil lave nye tiltag i området, f.eks. nyt plankeværk, bålsteder.

DYRE-LINJE:

Her vil man deltage i den daglige fodring, pleje af og opsyn med dyrene. Vores erfaringer viser, at omgang med dyrene giver en positiv oplevelse og positiv påvirkning de udviklingshæmmede, specielt arbejde med heste. Denne linje er derfor særlig eftertragtet.

BUTIK-LINJE:

Her vil man deltage i den daglige ekspedition af kunder og hjælpe med varer i butikken. Dette giver personlig udfordring i kontakt med kunderne. Lærer at håndtere penge/kontanter/kasseapparat. Lave udstillinger i butikken/galleri, så varerne sælger bedst muligt. Servicerer kunderne i forbindelse med cafeen og dermed også lære om rengøring og hygiejne.

MADLINJE:

Her deltager man at tilberede mad til kunder, og lærer om rengøring og hygiejne. Laver mad til de ansatte. Her er det også vigtig at kunne ekspedere med et smil.

VÆRKSTED-LINJE:

Vedligeholder områdets maskiner, underleverandør af halvfabrikater til erhvervs virksomheder f.eks. lygtesæt, bobslæder. Produktion af kreative ting til salg i vores butik og evt. andre butikker.

IT-LINJE:

Her vil man deltage i at opdatere hjemmesiden, lave skilte til parkens dyr, prisskilte m.m. Lave salgsbare ting med bl.a. dyre-motiver, taget med kamera og videre bearbejdet på pc.

KONKLUSION:
De nævnte linjer skal opfattes som et tilbud til de udviklingshæmmede.

Der kan også være nogen, som har behov for at skifte til en anden linje i løbet af dagen. Dette er også muligt.

Hvis der opstår behov, vil der også kunne skabes nye linjer, eller de eksisterende linjer kan udvides med yderligere gøremål.

Det er vigtigt, at der er i de daglige gøremål er rigelig tid til eftertanke og omsorg af den enkelte, hvis der opstår behov for dette.

Arbejdets udførelse er til en hver tid vores ansvar og ikke de udviklingshæmmede. Det er vores ansvar at de udviklingshæmmede får den bedste oplevelse af at være værdsat i de daglige gøremål.
Share by: